Styret og årsmøtet

Styret og Årsmøtet

Styremedlemmene er (vedtatt på årsmøtet 29.01.2020);

 • Leder: Geir Kristoffersen
 • Nestleder Kai Ottem
 • Styremedlemmer:
  • Bjørn Harald Hansen
  • Johnny Mikkelsen
  • Stina Fallsen
  • Alexandra Manko
 • Varamedlemmer:
  • John Ivar Sandvik
 • Byggekomite: Oppretter etter behov.
 • Turkomite: John Ivar Sandvik og Stina Fallsen
 • Valgkomite:
  • Leder: Alf Breines
  • Medlemmer: Kari Jæger og Bernhard Hienerwadel
  • Vara: Jürg Winter

Årsmøtet avholdes hvert år i januar. De som ønsker å få i gang elvepadling (f.eks Eibyelva), helgeturer (f.eks Enaré sjø i Nord-Finland, Altafjorden, utafor Sørøya, øyhopping i Porsanger, m. fl.) Slike aktiviteter forutsetter at en har vært med på onsdagspadling, slik at du har fått vurdere din kapasitet i forhold til ditt potensielle turfølge før turen.  Dette fordi turpadling medfører møte med skiftende naturforhold og det er svært utfordrende å tilpasse turen til deltakernes ferdigheter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s