Årsmøte 30.januar 2019 kl. 1800 på Alta ungdomsskole, i adm.

Årsmøte Alta Kajakklubb onsdag 30.januar 2019 kl. 18.00

Kl 1800 på Alta ungdomsskole – møterom er overfor hovedinngangsdøra. Årsmøtesaker. Saker fra medlemmene kan meldes inn til styret innen fredag 25.januar 2019. Saker  sendes til altakajakk@hotmail.com

Advertisements

Grunnkurs 2018 – 4 kurs

Kajakkurs

 • Alta kajakklubb arrangerer Grunnkurs Hav – to varianter; med- eller uten  overnatting. På begge variantene får deltakerne:
  • innføring i havkajakkens utforming og utrusning, havpadlebekledning, kamerat- og egenredningsteknikk, padleteknikk og spesielle manøvreringstak.
  • tid å drille seg selv på hovedmomentene
  • innføring i sleping og spesielle redningsteknikker
  • innføring i turplanlegging (vær, værmelding, strøm, bølger med mer.)
  • Se padleforbundets kursplan – Grunnkurs Hav:
  • Grunnkurset koster kr. 2000.- (kr. 2200.- for overnattingsvarianten) Kurspris dekker lån av klubbkajakk-/drakt på kurset, og på onsdagspadlinger fram til jul. Kursprisen omfatter medlemskontingentt  ut året.
   • betales før kurset til vårt kontonr: 4750 67 44438.
   • Merk innbetalingen med fødselsdato og e-post adresse.

Kurs 1:    Lørdag og søndag 26. og 27.mai  kl 10 – 18 fra AKKs klubbhus i Båthavna. Her omfatter kurset ei bassengøkt i Nordlysbadet før kurshelga;  torsdag 24.mai – kl. 19-21,

Kurs 2:  Lørdag og søndag 9. og 10 . juni. Tur med kurs og overnatting i telt.
Vi avtaler detaljer som telt, felles mat, klær mm. før lørdag.

Kurs 3:    Lørdag og søndag 16. og 17. Juni : kl 10 – 18 begge dager med utgangspunkt i AKKs klubbhus i Båthavna

Kurs 4:    Lørdag og søndag 15. og 16. september : kl 10 – 18 begge dager med utgangspunkt i AKKs klubbhus i Båthavna

Påmelding til altakajakk@hotmail.com
Etter at klubben har mottatt din påmelding, vil vi bekrefte at du har fått plass og vi vil  samtidig be om at kurset betales til konto.nr 4750 67 44438.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Styret, årsmøtet og planer.

Årsmøtet 2019  – Se i margen til høyre

Styret og Årsmøtet

Styremedlemmene er (vedtatt på årsmøtet 22.03.2018);

 • Leder: Geir Kristoffersen
 • Nestleder June Antonsen Røsbø
 • Styremedlemmer:
  • Bjørn Harald Hansen
  • Johnny Mikkelsen
  • Marit Heger.
 • Varamedlemmer:
  • John Ivar Sandvik
  • Ane Rapp Bjarke.
 • Byggekomite og turkomite: Styret oppretter etter behov
 • Valgkomite:
  • Leder Alf Breines
  • Jürg Winter
  • Emil Halvorsrud
  • Varamedlem Bernhard Hienerwadel

Årsmøtet avholdes hvert år i januar. De som ønsker å få i gang elvepadling (f.eks Eibyelva), helgeturer (f.eks Enaré sjø i Nord-Finland, Altafjorden, utafor Sørøya, øyhopping i Porsanger, m. fl.) Slike aktiviteter forutsetter at en har vært med på onsdagspadling, slik at du har fått vurdere din kapasitet i forhold til ditt potensielle turfølge før turen.  Dette fordi turpadling medfører møte med skiftende naturforhold og det er svært utfordrende å tilpasse turen til deltakernes ferdigheter.

Om kurs i havpadling

KURS. Ingen forkunnskaper nødvendig på intro- eller grunnkurs, annet enn at en bør kunne svømme. Før teknikkurs må forkunnskaper dokumenteres. Vi har nødvendig padleutstyr (kajakker, årer, padlevest, tørrdrakt). Deltakere må ha tykt undertøy, reservetøy , matpakke og varm drikke. Intro-/grunnkurs passer også for de som har padlet litt, eller har deltatt på kurs før, men ikke øvd på manøvrering av kajakk og redningsteknikker. Kursene passer også for de som har vært riktig gode men som gjerne deltar for å sjekke at tekniske ferdigheter og forståelse holder vann. Etter kurset utstedes “Våttkortet” som bevis.  Introkurset koster kr. 600 og grunnkurset koster kr. 2000.- (kr 2200,- for overnattingsvarianten)

IMG_5332.JPG
Trygg på land

Introduksjonskurs  4 timer. Kjøres på onsdager 18.00 – 22.00, etter avtale FB-sida: Alta kajakklubb. Deltakere får innføring i havkajakkens utforming og utrusning, havpadlebekledning, kamerat- og egenredningsteknikk (bli trygg på å velte og komme raskt om bord igjen), padleteknikk og spesielle manøvreringstak. Deltakerne må stille med varm drikke i termos, klær til å ha under tørrdrakta, samt skiftetøy. Kurset følger Padleforbundets kursplan for introduksjonskurs.

Grunnkurs: To varianter:

 • 2 dagers kurs kl 10 – 18 begge dager (lørdag og søndag)
 • variant med  bassengøvelser og tur med overnatting i telt lørdag/søndag.

Uansett variant får deltakere innføring i havkajakkens utforming og utrustning, bekledning, kamerat- og egenredning, padleteknikk og spesielle manøvreringstak. Deltakerne får tid å drille på hovedmomentene og vil introduseres for sleping, spesielle redningsteknikker samt en innføring i turplanlegging (vær, værmelding, strøm, bølger med mer.) Padleforbundets kursplan, grunnkurs hav:Støttetakleirplass

Teknikkurs 2018: Ennå ikke planlagt for 2018. Padleforbundet kursplan, teknikkurs.

Alta kajakklubb 2018

Alta Kajakklubb  altakajakk@hotmail.com — Bankgironr:  4750 67 44438. Postadresse: Alta kajakklubb v/Geir Kristoffersen, Apanesveien 28, 9512 Alta, mob 453 96 947

Under følger info om; Alta kajakklubb, kurs, introduksjonskurs 2018, grunnkurs 2018,  kontigent 2018, leiepriser for 2018, kurspriser for 2018 samt om styret og årsmøtet

Alta Kajakklubb er en havpadleklubb med tilhold  i Alta småbåthavn, Skaialuft. Alta Kajakklubb har som mål å fremme organisert padleaktivitet og sikkerhet omkring kajakkpadling. Som medlem vil du kunne delta på våre padle- og kursaktiviteter, samt få tilgang til kajakk/utstyr og evt. lagerplass for egen kajakk.  Vi har klubbkajakker til utlån. Onsdagspadlingene fra Småbåthavna kl.18 er fast treffsted for nye og gamle padlere. Andre padleaktiviteter planlegges og arrangeres som oftest blant de som deltar på onsdagspadlingene.

Priser og diverse:

  • Pris for Grunnkurs (alt utstyr inkludert ut året):
   • 2 000 for vanlig
   • 2 200 for overnatting med felles middag
 • Draktleie kr 100 for kveldsøkt, kr 200 per dag, men for årets kursdeltakere gratis fram til jul
 • Kajakkleie:
  • Onsdagspadling: 100 for ikke medl/50 for medlem
  • Heldagsleie: 200 for ikke medl/100 for medlem
 • Hansker sko hette:
  • Onsdagspadling: 25 for hver eller 50 for alt
  • Heldagsleie: 50 for hver eller 100 for alt

er e